Admin Panel

Admin panelinin giriş kısmıdır ve içerisinde 8 farklı işlemin gerçekleştirilebileceği kısımlar bulunmaktadır.

Attribute

Ürünlerin alabileceği özellikleri gerekli Sql komutunu kullanarak “attributeGrid” Grid’inde gösterilmektedir.

Attribute Set

Ürünlerin kategorilerini gerekli Sql komutunu kullanarak “activityPanel” Grid’inde gösterilmektedir.

Attribute Value

Ürünlerin özellikleri “activityPanel” Grid’inde, seçilen özelliklerin değerleri de “metroGrid4” Grid’inde gösterilmektedir.

Province

Veri tabanındaki illeri gerekli Sql komutunu kullanarak “provinceGrid” Grid’inde gösterilmektedir.

District

Veri tabanındaki iller gerekli Sql komutunu kullanarak “districtGrid” Grid’inde, seçilen ilin ilçeleri ise “metroGrid6” Grid’inde gösterilmektedir.

Employee

Mağazada çalışan kişilerin verilerini gerekli Sql komutunu kullanarak “employeeGrid” Grid’inde gösterilmektedir.

Department

Mağazada çalışan kişilerin çalıştıkları alanları tutan tabloyu gerekli Sql komutunu kullanarak “departmentGrid” Grid’inde gösterilmektedir.

Activity

Mağazada gerçekleşen gelir gider olaylarını gerekli Sql komutunu kullanarak “departmentGrid” Grid’inde , gelir gider olaylarının içeriklerini de “metroGrid5” Grid’inde gösterilmektedir.

Last updated