User Panel

Veri girişi panelinin giriş kısmıdır ve içerisinde 6 farklı işlemin gerçekleştirilebileceği kısımlar bulunmaktadır.

Overview

Veri tabanında son gerçekleşen olaylar, en çok kullanılan kategori grupları, En çok sipariş veren müşterilerin bilgileri gibi olayların gösterildiği bir özet kısmıdır.

Products Overview

Veri tabanındaki en popüler kategori gruplarını, son eklenen ürünleri ve stokta azalan ürünleri gösterildiği kısımdır.

Customers Overview

Veri tabanındaki en çok ürün satılan müşterilerin, son satılan ürünlerin bilgilerinin ve en çok ürün satılan ilçelerin gösterildiği kısımdır.

Suppliers Overview

Veri tabanındaki en çok ürün alınan tedarikçilerin, tedarikçilerden en son alınan ürünlerin bilgilerinin ve en çok ürün tedarik edilen ilçeleri gösteren kısımdır.

Accounting Overview

Şirketin son yapılan gelir ve gider değerlerinin gösterildiği kısımdır.

Products

Veri tabanındaki ürünlerin gelişmiş bir şekilde tutulduğu yerdir. “productsGrid” Grid’inde ürünün temel bilgileri verilirken “metroGrid2” Grid’inde ise seçilen ürünün dış görünüşü hakkında bilgiler gösterilmektedir.

Orders

Mobilya mağazasından alma veya satma olayları hakkında bilgilerin tutulduğu yerdir. İstenilen kategoriyi “Filter” kısmından seçtikten sonra bilgiler “ordersGrid” Grid’inde gösterilmektedir.

Costumers

Müşteri bilgilerinin kapsamlı bir şekilde gösterildiği yerdir. Veriler “customersGrid” Grid’inde gösterilmektedir.

Suppliers

Tedarikçi bilgilerinin kapsamlı bir şekilde gösterildiği yerdir. Veriler “suppliersGrid” Grid’inde gösterilmektedir.

Accounting

Muhasebe ile alakalı bilgilerin gösterildiği kısımdır. Verilerin gösterilmesi için öncelikle “Filter” kısmından istenilen kategoriler seçilmelidir. Ardından veriler “accountingGrid” Grid’inde gösterilmektedir.

Last updated